Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Reclamemakers, Stationsstraat 1, 7451 BH Holten.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Reclamemakers kan persoonsgegevens van u verkrijgen, doordat u gebruik maakt van de website of diensten van Reclamemakers en/of omdat u deze bijvoorbeeld zelf bij het invullen van een contact- of offerteformulier op de website aan Reclamemakers verstrekt. Bij opgave van deze gegevens is het duidelijk dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken.

 

Reclamemakers zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of als dit op grond van de wet is toegestaan.


Welke persoonsgegevens?
Bij Reclamemakers kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres


Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In geval van sollicitaties kunnen gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd ook tijdelijk worden opgeslagen.

 

Doeleinden van gebruik. 
Waarom heeft Reclamemakers deze gegevens nodig?

Reclamemakers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Reclamemakers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of dienst, doorgaans bestaande uit ontwerp en web-gerelateerde diensten. Voor een sollicitatieprocedure

 

Bewaartermijn

Reclamemakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

 

Voor informatie die u met ons deelt in het geval van een sollicitatie op openstaande vacatures houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure.

 

Uitwisselen van gegevens
Reclamemakers gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of afgenomen dienst die met met u is aangegaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Reclamemakers zal dus ook géén gegevens verstrekken aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

 

Cookies
Op de website reclamemakers.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

 

Daarnaast worden door derden (zoals bijv. Google Analytics) cookies gebruikt om het websitebezoek in kaart te brengen. Deze worden met uw toestemming geplaatst, zodat we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Reclamemakers kan met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht

 

Reclamemakers geeft aan Google of andere partijen géén toestemming om via reclamemakers.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door hiervoor een verzoek te sturen naar info@reclamemakers.nl of telefonisch via 0548 366 525. Reclamemakers zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging van uw gegevens

Reclamemakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. reclamemakers.nl is voorzien van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Reclamemakers zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reclamemakers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Reclamemakers op via info@reclamemakers.nl.

 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Reclamemakers behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

De website reclamemakers.nl is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële opdrachtgevers. De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Reclamemakers,

 

De informatie op deze website mag niet worden kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reclamemakers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het auteursrecht berust bij Reclamemakers.

 


Contactinformatie
Reclamemakers is als volgt te bereiken:

 

Stationsstraat 1
7451 BH Holten
Tel: 0548 366 525
Email: info@reclamemakers.nl

Handelsregister (KvKnummer): 67197000